Công ty Cổ phần Tôn Tân Phước Khanh Tuyển Dụng 04 Trưởng phòng marketing & Chăm sóc khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH tuyển các vị trí công việc như sau: *Vị trí: Trưởng phòng marketing & Chăm Sóc Khách Hàng *Số lượng:  04 người *Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định tại TPHCM. *Mô tả công việc: Tiếp xúc,

Công ty Cổ phần Tôn Tân Phước Khanh Tuyển Dụng 08 Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH tuyển các vị trí công việc như sau: *Vị trí: Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng *Số lượng:  08 người *Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định tại TPHCM. *Mô tả công việc: Tiếp xúc, thăm hỏi

Công ty Cổ phần Tôn Tân Phước Khanh Tuyển Dụng 03 Phó Giám Đốc Tài Chính

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH tuyển vị trí công việc như sau: *Vị trí: Giám Đốc Tài Chính *Số lượng:  03 người *Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định tại TPHCM *Yêu cầu: Ưu tiên nam Kinh nghiệm 3 năm trở lên.

Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

0909.461.987