Công ty Cổ phần Tôn Tân Phước Khanh Tuyển Dụng 04 Trưởng phòng marketing & Chăm sóc khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH tuyển các vị trí công việc như sau: *Vị trí: Trưởng phòng marketing & Chăm Sóc Khách Hàng *Số lượng:  04 người *Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định tại TPHCM. *Mô tả công việc: Tiếp xúc,

Công ty Cổ phần Tôn Tân Phước Khanh Tuyển Dụng 08 Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH tuyển các vị trí công việc như sau: *Vị trí: Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng *Số lượng:  08 người *Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định tại TPHCM. *Mô tả công việc: Tiếp xúc, thăm hỏi

Công ty Cổ phần Tôn Tân Phước Khanh Tuyển Dụng 03 Phó Giám Đốc Tài Chính

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH tuyển vị trí công việc như sau: *Vị trí: Giám Đốc Tài Chính *Số lượng:  03 người *Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định tại TPHCM *Yêu cầu: Ưu tiên nam Kinh nghiệm 3 năm trở lên.

Công ty Cổ phần Tôn Tân Phước Khanh Tuyển Dụng 04 Kế Toán Công Nợ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TÔN TÂN PHƯỚC KHANH tuyển các vị trí công việc như sau: *Vị trí: Kế Toán Công Nợ *Số lượng:  04 người *Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định. Mô tả Theo dõi công nợ phải thu của toàn bộ khách

0909.461.987