Management guideline and work at Tan Phuoc Khanh

Phương châm quản lý và làm việc tại Tân Phước Khanh

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP 5S

Khái niệm 5S:

Khái niệm 5S (5S methodology) bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1980 thế kỷ XX.

Năm 1986, 5S được phổ biến ở nhiều nước như Singapore, Trung Quốc, Ba Lan…

Được đưa vào Việt Nam khi Nhật mở rộng đầu tư và Vikyno là công ty Việt Nam đầu tiên áp dụng 5S từ năm 1993.

5S giải quyết vấn đề tâm lý, cải thiện điều kiện lao động và không khí làm việc trong tập thể, hoàn thiện môi trường làm việc.

5S là một phương pháp cải tiến đơn giản, dễ hiểu, thực hiện dễ dàng và chi phí thực hiện ít tốn kém, nhưng rất hiệu quả trong việc huy động nhân lực à nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và làm giảm lãng phí.

Bảng 1. 5S là gì?

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Việt Ý nghĩa
Seiri Sort Sàng lọc Chọn và loại bỏ những thứ không cần thiết
Seiton Systematize/Stabilize Sắp xếp Sắp xếp các đồ vật đúng chỗ
Seiso Sweep/Shine Sạch sẽ Khu vực làm việc luôn được vệ sinh
Seiketsu Sanitize/Standardize Săn sóc Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp.
Shitsuke Self-discipline/Sustain Sẵn sàng Thực hiện 4S trên một cách tự giác và tập thể

 

S1: Sàng lọc (Sort)

Phân  loại những thứ cần thiết và không cần thiết.

Loại bỏ những thứ không cần thiết.

Xác định đúng số lượng đối với những thứ cần thiết.

S2: Sắp xếp (Systematize)

Sắp xếp những thứ cần thiết theo thứ tự ngăn nắp, khoa học.

Sắp xếp đúng vật đúng chỗ.

Sắp xếp các vị trí dụng cụ, máy móc, công nhân … sao cho tiến trình làm việc trôi chảy và liên tục, không bị tắc nghẽn hay chậm trễ.

S3: Sạch sẽ (Sweep)

Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.

Hạn chế NGUỒN gây dơ bẩn, bừa bãi.

Luôn lau chùi có “Ý thức”.

S4: Săn sóc (Standardize)

Thiết lập một chương trình để duy trì  việc thực hiện thường xuyên và có ý thức 3S trên.

Tổ chức việc thi đua và đánh giá kết quả thực hiện giữa các đơn vị để giữ vững và làm tăng sự quan tâm của nhiều người về 5S.

S5: Sẵn sàng (Self-Discipline)

Thực hiện tốt, thường xuyên, có kỷ luật và tự giác 4S trên.

 

Mục tiêu và tác dụng của 5S:

Mục tiêu:

Loại trừ các vật dụng không cần thiết, chỗ làm việc sạch sẽ và được tổ chức tốt.

Tiết kiệm, tránh lãng phí thời gian, công sức.

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ.

Tăng cường hiệu quả công việc, hạn chế sai sót.

Cải tiến liên tục chất lượng công việc và chất lượng sản phẩm.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức của nhân viên.

Nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhân viên, tăng cường tinh thần làm việc đội, nhóm.

“5S là một phần trong công việc hàng ngày”.

Tác dụng của 5S:

Chương trình 5S xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó là:

Đảm bảo sức khỏe của nhân viên.

Dễ dàng thuận lợi hơn khi làm việc.

Tạo tinh thần và bầu không khí khi làm việc.

Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nâng cao năng suất.

Thực hiện tốt 5S sẽ góp phần vào việc:

Nâng cao năng suất (P – Productivity)

Nâng cao chất lượng (Q – Quality)

Giảm chi phí (C – cost)

Giao hàng đúng hạn (D – Delivery)

Đảm bảo an toàn (S – Safety)

Nâng cao tinh thần (M – Morale)

Nguyên tắc áp dụng 5S trong Ngân hàng máu:

Chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng để việc thực hiện được triệt để và đạt kết quả cao.

Dự trù và chuẩn bị sẵn sàng kinh phí triển khai duy trì 5S.

Phối hợp, hợp tác thực hiện đồng bộ và xuyên suốt.

Đánh giá và đo lường mức độ áp dụng một cách công bằng và công khai.

Chấn chỉnh kịp thời hành vi vi phạm, đồng thời với việc khuyến khích, động viên và khen thưởng phù hợp.

Gương mẫu chấp hành và đi đầu trong hành động của các cấp quản lý, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao.

4 yếu tố cơ bản để thực hiện thành công chương trình 5S:

 

Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ: Điều kiện tiên quyết cho sự thành công khi thực hiện 5S là sự hiểu biết và ủng hộ của lãnh đạo. Lãnh đạo cần hình thành các nhóm công tác và chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện 5S bắt đầu bằng đào tạo và huấn luyện: Đào tạo cho mọi người nhận thức được ‎ nghĩa cáchoạt động 5S, cung cấp cho họ những phương pháp thực hiện. Khi đã có nhận thức và có phương tiện thì mọi người sẽ tự giác tham gia và chủ động trong các hoạt động 5S.

Mọi người cùng tự nguyện tham gia và thực hiện 5S: Bí quyết thành công khi thực hiện 5S là tạo ra một môi trường thích hợp khuyến khích mọi người tham gia.

Lặp lại vòng 5S với tiêu chẩn cao hơn: Thực hiện chương trình 5S lặp lại không ngừng các hoạt động nhằm đảm bảo duy trì và cải tiến công tác quản lý.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0909.461.987