[Hình ảnh] THĂM TẾT CÁC BỆNH NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG DỊP TẾT TÂN SỬU 2021

Thăm hỏi các bệnh nhân ở Bệnh Viện Chợ Rẫy

Thăm hỏi các bệnh nhân ở Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Thăm hỏi các bệnh nhân ở Bệnh Viện Nhiệt Đới