TRỤ SỞ CHÍNH

Khu CN Phú Mỹ 1

Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

ĐIỆN THOẠI

(0254) 3922761 – 3922762
info@tanphuockhanh.com.vn

VĂN PHÒNG

319.B3, Lý Thường Kiệt

Phường 15, Quận 11
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỆN THOẠI

(028) 38651341 – Fax: (028) 38651340
info@tanphuockhanh.com.vn