Phương châm quản lý và làm việc tại Tân Phước Khánh

Phương châm quản lý và làm việc tại Tân Phước Khánh

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP 5S

Khái niệm 5S:

Khái niệm 5S (phương pháp 5S) bắt cội từ Nhật những vào đầu những năm 1980 thế Dương XX.

Năm 1986, 5S được phổ biến ở nhiều kho nước như Singapore, Trung Quốc, Ba Lan…

Được đưa vào Việt Nam khi Nhật mở rộng đầu tư và VIKYNO là tại công ty Việt Nam đầu tiên áp Scholars 5S từ năm 1993.

5S giải quyết vấn đề Tuấn lý, cải thiện điều kiện lao động và không khí làm việc trong tập thể, hieu thiện môi trường làm việc.

5S là một phương pháp cải tiến đơn giản, dễ hiểu, thực chữ dễ dàng và chi phí thực chữ ít tốn kém, nhưng rất hiệu quả trong việc huy động nhân thần lực à nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và làm giảm lãng phí.

Bảng 1. 5S là gì?

Nhận xét Nhật Nhận xét Anh Nhận xét Việt Ý nghĩa
Seiri Sắp xếp Sàng lọc Chọn và loại bỏ những lặp không cần thiết
Seiton Systematize/ổn định Sắp xếp Sắp xếp các chuyện lượng đúng chỗ
Học Seiso Quét/chiếu sáng Sạch sẽ Khu vực làm việc luôn được vệ sinh
Seiketsu Vệ sinh/chuẩn hoá Thợ sóc Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp.
Đền Shitsuke Tự kỷ luật/duy trì Sẵn sàng Thực chữ 4S trên một cách tự giác và tập thể

 

S1: sàng lọc (sắp xếp)

Phân loại những lặp cần thiết và không cần thiết.

Loại bỏ những lặp không cần thiết.

Xác định đúng số lượng đối với những lặp cần thiết.

S2: sắp xếp (systematize)

Sắp xếp những lặp cần thiết theo lặp tự ngăn nắp, khoa học.

Sắp xếp đúng lượng đúng chỗ.

Sắp xếp các vị Tanguy Scholars cụ, Máy móc, tại công nhân… sao cho tiến trình làm việc trôi chảy và liên tục, không bị tắc nghẽn hay chậm trễ.

S3: sạch sẽ (sweep)

Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, Scholars cụ luôn sạch sẽ.

Hạn chế CỘI gây dơ bẩn, bừa bãi.

Luôn lau chùi có "Ý thức".

S4: thợ sóc (chuẩn hóa)

Thiết lập một chương trình cường duy trì việc thực chữ thường xuyên và có ý thức 3S trên.

Tổ chức việc thi đua và đánh cho kết quả thực chữ giữa các đơn vị cường giữ vững và làm tăng sự quan Tuấn của nhiều người về 5S.

S5: sẵn sàng (kỷ luật tự giác)

Thực chữ tốt, thường xuyên, có dương luật và tự giác 4S trên.

 

Mục tiêu và tác Scholars của 5S:

Mục tiêu:

Loại trừ các lượng Scholars không cần thiết, chỗ làm việc sạch sẽ và được tổ chức tốt.

Tiết kiệm, tránh lãng phí thời gian, tại công sức.

Xây dựng môi trường làm việc, toàn sạch.

Tăng cường hiệu quả tại công việc, hạn chế sai sót.

Cải tiến liên tục chất lượng tại công việc và chất lượng di phẩm.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức của nhân viên.

Nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhân viên, tăng cường tinh thần làm việc đội, nhóm.

"5S là một phần trong tại công việc hàng ngày".

Tác Scholars của 5S:

Chương trình 5S xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó là:

Đảm bảo sức khỏe của nhân viên.

Dễ dàng thuận lợi hơn khi làm việc.

Tạo tinh thần và bầu cử không khí khi làm việc.

Nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nâng cao năng suất.

Thực chữ tốt 5S sẽ góp phần vào việc:

Nâng cao năng suất (P-năng suất)

Nâng cao chất lượng (Q-chất lượng)

Giảm chi phí (chi phí C)

Giao hàng đúng hạn (D-Delivery)

Đảm bảo an toàn (S-an toàn)

Nâng cao tĩnh thần (M-morale)

Nguyên tắc áp Scholars 5S trong ngân hàng máu:

Chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng cường việc thực chữ được triệt cường và Huan kết quả cao.

Dự trù và chuẩn bị sẵn sàng kinh phí triển khai duy trì 5S.

Phối hợp, hợp tác thực chữ đồng bộ và xuyên suốt.

Đánh đến và đỗ lường mức độ áp Scholars một cách tại công bằng và tại công khai.

Chấn chỉnh kịp thời hành vi vi phạm, đồng thời với việc khuyến khích, động viên và khen thưởng phù hợp.

Gương mẫu chấp hành và đi đầu trong hành động của các cấp quản lý, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao.

4 yếu tố cơ một cường thực chữ thành tại công chương trình 5S:

 

Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ: điều kiện tiên quyết cho sự thành tại công khi thực chữ 5S là sự hiểu biết và ủng hộ của lãnh đạo. Lãnh đạo cần hình thành các nhóm tại công tác và chỉ đạo thực chữ.

Thực chữ 5S bắt đầu bằng đào tạo và huấn luyện: đào tạo cho mọi người nhận thức được nghĩa cáchoạt động 5S, cung cấp cho nhất những phương pháp thực chữ. Khi đã có nhận thức và có phương tiện thì mọi người sẽ tự giác tham gia và chủ động trong các hoạt động 5S.

Mọi người cùng tự nguyện tham gia và thực chữ 5S: bí quyết thành tại công khi thực chữ 5S là tạo ra một môi trường thích hợp khuyến khích mọi người tham gia.

Vòng lại túi 5S với tiêu chẩn cao hơn: thực chữ chương trình 5S vòng lại không ngừng các hoạt động nhằm đảm bảo duy trì và cải tiến tại công tác quản lý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *