[VIDEO] Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Tôn Tân Phước Khanh hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ kinh phí mua Vaccine Covid 19

Ông Đỗ Văn Tơ – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Tôn Tân Phước Khanh đã đến điểm tiếp nhận quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Truyền Hình TP.Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng lời kêu gọi và ủng hộ kinh phí mua vaccine đẩy lùi đại dịch, với hy vọng được cùng chung sức với Chính phủ Việt Nam đẩy lùi đại dịch COVID-19, tiếp sức cho công tác phòng dịch ở tuyến đầu.